Direct contact

Bij Zorggroep Ter Weel is een grotere psychogeriatrische afdeling met het coronavirus besmet geraakt en in quarantaine geplaatst. Medewerkers werken in beschermende kleding. Meerdere ouderen zijn overleden. Het is niet bekend om welke afdeling op welke locatie het gaat.

Bij de eerste besmettingen zijn ouderen nog op de eigen kamer in isolatie verpleegd, maar toen het aantal besmettingen opliep, is besloten de hele afdeling ‘in cohort’ te plaatsen. Dat wil zeggen te isoleren van andere afdelingen.

Besmettingsgevaar

“Op een afdeling voor dementerenden is het immers medisch en praktisch gezien onmogelijk om het besmettingsgevaar te elimineren,’ meldt de zorgorganisatie. “Cliënten dwalen soms of verzetten zich tegen een verplaatsing. Daarom is een cohortafdeling in dit geval wenselijk: het geeft bewegingsvrijheid terug aan dementerenden en het vergt minder aan- en uitkleedtijd van medewerkers”, staat in een persbericht.

De afgelopen tijd zijn besmette ouderen van andere locaties van Ter Weel naar de cohortafdeling overgeplaatst om op andere woongroepen zo goed mogelijk verdere besmettingen tegen te gaan.

Op de speciale corona-afdeling zijn een groot aantal ouderen positief getest op het virus. Niet alle bewoners zijn er ziek van geworden en sommigen hebben enkel lichte klachten. Hoeveel bewoners zijn overleden, is niet bekend.

Aangeslagen

Personeel en directie van Ter Weel is aangeslagen. “We tonen ons medeleven aan alle betrokkenen”, zegt directeur Coby Traas:

“We begrijpen dat het voor familie heel moeilijk is om op afstand te moeten blijven, zeker nu de bestrijding van het coronavirus er soms toe leidt, dat je je dierbare familielid niet kunt steunen in de laatste levensfase.”

Traas heeft ook veel respect voor de medewerkers die met alle beschermende kleding aan hun werk moeten doen. “Het is heel zwaar moeilijk om de hele dag in die beschermende kleding te werken. En ook voor de bewoners is dat een heel gek zicht. Dit duurt nu al een paar weken, dus inmiddels zijn de bewoners daar wellicht al wel aan gewend, maar in het begin was dat voor hen ook wel erg lastig.”

Ze heeft in het persbericht ook duidelijk aangegeven dat wat haar betreft de werknemers geen schuld hebben aan het verspreiden van het virus. “Het virus grijpt om zich heen, het is een onzichtbare sluipmoordenaar. Ondanks alle maatregelen raken mensen soms besmet.” Hoe het op de afdeling terecht is gekomen en is verspreid weet niemand. Daarom vind ze het onzinnig om het personeel daarop aan te kijken. “Dat heb ik expliciet ook zo in het persbericht gezet om het personeel een hart onder de riem te steken.”

Vooral zwaar voor familieleden

De situatie is vooral ook erg zwaar voor familieleden van de bewoners, die niet op bezoek kunnen komen. “Natuurlijk wordt er wel een uitzondering gemaakt wanneer het erop lijkt dat een bewoner het niet zal overleven. Dan mag de familie afscheid komen nemen. Maar dat gebeurt dan niet op de manier zoals je dat wellicht zou willen. Ik zou dat heel graag op een andere manier vorm willen geven, maar je moet nu eenmaal ook dan maatregelen nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Maar er is ook hoop. “Er zijn helaas bewoners overleden, maar er zijn ook bewoners weer opgeknapt. En ook personeelsleden die besmet raakten zijn inmiddels weer beter en weer aan het werk. Dat doet me goed om dat te zien.”